ČLANKY - ZAMYŠLENÍ


 
 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
 
 28.5.21
 ...ZA JAKÝCH PODMÍNEK..?
...A ZA JAKOU CENU..?
 

Drazí přátelé,

věnujme, prosím, pozornost i tomuto videu (viz níže)!

Je čas otevřít oči-srdce-mysl a přestat se nedospěle těšit k moři a konečně do hospody za JAKÝCHKOLI PODMÍNEK!!

Tahle "velká hra" už zašla příliš daleko.

Chtějme, PROSÍM, vidět tu rozehranou partii, která je tu s námi, lidmi už tak dlouho hrána!! Už nejsme malé naivní děti. A proto, jakožto dospělé bytosti máme zodpovědnost za sebe a všechny své činy i nečiny a všechna svá rozhodnutí i úkroky stranou...

Já miluju moře, ale moje zodpovědnost mi nedovolí zradit vše, co jsem (uvnitř svobodný člověk), abych cestu k moři nebo jinam po světě podmínila zeleným pasem a tím přistoupila na své vlastní ZOTROČENÍ!! Protože k tomu tento pas přesně vede, je to otrokářův bič!

Miluju setkávání s přáteli, ale ne za cenu ztráty osobní svobody či svolení k nepřetržitému sledování našich kroků, k čemuž aplikace a digitální potvrzení našeho zdravotního stavu přesně vedou...

Chybí nám v kultuře zasvěcovací-přechodové rituály!!

Jinak bychom si své zodpovědnosti byli zřejmě více vědomi...

Vyzývám nás všechny, abychom nyní, dnes každý v sobě prošli zasvěcujícím-přechodovým rituálem do své dospělosti, oslavili-potvrdili svoji dospělost, převzali zodpovědnost za každé rozhodnutí a udělali ten jediný správný krok!!

Jaký??

To bude u každého trochu jiné, ale srdce a lidskost nás povedou.

Prosím, nechme se vést - ne svým pohodlím či dětskou naivitou a důvěřivostí, ale dospělou zodpovědnou lidskostí.

Děkuji, s úctou Mon Akirah


https://www.facebook.com/marketa.kamenova/videos/4425215467497144

 
 
 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo24.5.2021
BOŽSKÁ PODSTATA, DOKONALÉ LIDSTVÍ
MYSLEME SRDCEMDrazí přátelé,
toto video (viz níže) na mě teď bliklo...doporučuji velice vaší pozornosti.
.
Co já tam vidím, je pár malých natěšených chlapců v dospělých mužských tělech, kteří si chtějí hodně moc hrát...domácí výbušniny už jim nestačí, ale hravosti a touhy hrát si a stát se VELKÝM mají stále dost!!
Co se však stane, když dáte dětem do ručičky nebezpečný předmět, třeba pár chemických sloučenin??
No za chvíli se z pokojíčku ozve výhružná rána a vyvalí hromada toxického dýmu...a v tomto bodě se, vnímám, právě nacházíme...
.
Chlapci si pohráli na příliš vysoké úrovni, objevili "hračku" jménem DNA, očka jim svítí nadšením z objevu (hlavně ten holohlavý má tedy pro mě děsivě tajemný, nadšený výraz v očích...uf, "juch, a ty možnosti!") ...a teď se stanou ještě větším a mocnějším, než je tatínek! Třeba je konečně pochválí..!
Za tatínka si dosaďme Boha otce nebo i psychopatické vládní zadavatele...jak libo.
.
Nemocné je to celé velice, toto programování buněk, nezdá se nám?
Mám pocit, že v těchto bodech vývoje většina velkých civilizací zanikala...začali si hrát s velkými ohýnky a se zavřenými srdci...a s touhou vládnout a ovládnout a poručit už nejen "větru dešti"...
.
Nenechme si, prosím, nabulíkovat tu skvělou možnost nechat programovat své nádherné božsky designované buňky
(narážím na tolik prosazovanou vakcinaci, neboli genetickou "léčbu", neboli genetický experiment hrstky psychopatů ve vládních funckcích po celém světě i v ČR),
a jak je to celé skvělé a vyhneme se tak utrpení, vyhneme se nemoci a kdesičemu ještě!
.
Ano vyhneme se tím - ale lidskému ŽIVOTU!!!  

.
Neboť tato "konečně" objevená možnost programování lidských buděk je odporným a arogantním zásahem do Božího díla, do naší Božské podstaty, do našeho dokonalého lidství...
.
Vyzývám Vás, drazí přátelé a občané naší nádherné Božské Země - BOHEMIE 
           MYSLEME SRDCEM  
 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo23.5.2021
ZASTAVME NOVÝ ZÁKON O ODEPŘENÍ PŘÍSTUPU,
O OMEZENÍ VSTUPŮ KAMKOLI PRO NEOČKOVANÉ

 
Drazí přátelé, 
 
tady už jde tzv.do tuhého...info o masových úmrtích seniorů po vakcinaci už i v ČR! Tato informace je samozřejmě v mediích dobře tajená nebo mlžená. (Více v odkazu viz níže)
.
POZOR! Na minutě 9:50 – Je info o plánovaném zákoně, který má jít právě k projednání!!
A zde by každá bytost toužící po osobní svobodě měla zbystřit všechny smysly a začít konat:
Chystá se prý zákon, který si už svým obsahem dle dostupných informací podává ruku s fašistickým zřízením!!
Je o omezení účasti na veřejných nebo soukromých místech, akcích (vlastně všude), kdy účast bude umožněna pouze osobám, které se prokáží potřebnými dokumenty,
tedy buď negativ.testem (dost drahá a nepříjemná „sranda“)
nebo potvrzením, že prodělali samotnou nemoc (mnoho lidí ji prodělá v klidu doma, bez výletů po doktorech!),
nebo – a tady POZOR! - že se podrobili očkování (tedy genetickému pokusu nápadně připomínajícímu rukopis Dr.Mengeleho!)
.
Zákon má být o odepření přístupu vlastně všude (obchody, parkoviště, svatby, pohřby, koncerty, bazény a koupaliště, hotely….) všem těm, kteří se neprokáží patřičnými dokumenty (viz výše).
.
Jak daleko jsme tady od žluté šesticípé hvězdy??!!
.
Lidé, kterým jde o jejich pravé zdraví!,
nebo jim ještě zbyl aspoň kousek zdravého lidského rozumu,
všichni zdraví lidé, kteří se opravdu dívají a tedy vidí pod pokličku vládních zrádců,
mají tímto zákonem být stigmatizováni a buď zcela poníženi nebo tlakem přinuceni k „dobrovolné“ vakcinaci, ke genetickému experimentu!?!
.
Ještě jednou se ptám: Jak daleko jsme tady od žluté šesticípé hvězdy pro neočkované??!!
.oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo2.5.2021
WHO  
a implikovaný souhlas s očkováním dětí bez souhlasu rodičů
a to jen tím, že je prostě pustíme do školy..?


Tato info se mi ukázala při brouzdání na Fb, nutí ke zpozornění! :
.
Probuďme se, prosím!!
Rodiče, pokud Vám jsou Vaše děti milé,
myslím milejší než Vaše pracovní a jiné povinnosti a neodkladné důležitosti...otevřete oči svého srdce!!
Dokud je čas to celé zastavit, poslat na LIDSKOU KOLEJ,
a ne vpřed vztříct genocidě a robotizaci!!
.
Protože ať Vám to zní dnes jakkoli střeštěné a bláznivé a směšné či neuvěřitelné, tak TOTO se tu mezitím přesně děje...Sice stále za mořem, ale "za mořem" je dnes blíž, než se zdá...

A už se TO ani moc neskrývá, všimli jste si??
A zdá se, že čím je celá tato HRA okatější a odkrytější, je stále mnoho občanů, kteří o to víc zavírají pevněji své oči, snad ze strachu, že by mohli uvidět celou tu ohavnost a jejich dětský domeček pro panenky by byl rozmetán!!!
.
Toto je dětské jednání v dospělých tělech!, a je pro celou společnost moc nebezpečné.
Všimáte si?
Neb děti nemají zodpovědnost za své činy, teprve se ji učí přebírat.
Ale co s dospělým tělem, které též nepřebírá zodpovědnost za svůj prostor??
.
Pokud přítomnost dětí ve škole v dnešních dnech dává někde automatický souhlas k jejich očkování nevyzkoušeným jedovatým čímsi (co se tváří jako jediná naše záchrana!), pak je tu něco ale OPRAVDU špatně, prohnilé, slepé...
Škola má a vždy by měla mít jediný účel - UČIT.
Nikoli zasahovat do výchovy či svobod dítěte a celé jeho rodiny!

OTEVŘME OČI SRDCE - PROSÍMoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


  11.3.20  
 VŠECHNO JE NÁHLE JINAK... - VÝZVA  

...ať se na to dívám odkud chci, ať se mi dostávají info jakékoli, stejně mi z toho nakonec vylézá jedno a totéž, stále mi někde z hloubky pod vším tím chaosem, zmatky, zrušenými a náhle vymazanými diáři přichází jediný obraz - je tam KLID, TICHO a MÍR.
Kde se tam bere? To mi hlava nebere!
Ale je to tam - náhle není kam jít, není náhle kam a za kým spěchat, není co stíhat a honit, není co s kým vyřizovat a domlouvat, neb vše, co nyní potřebujeme, je doma. Tam mezi čtyřmi zdmi, kam jsme chodívali všichni často jen přespat, uhnaní a vyčerpaní.
Tam je nám doporučováno se uchýlit a setrvat, jak to jen bude možné. V klidu.

Ve mě ještě včera a dnes ráno vládl slušný chaos a zmatek a touha to všechno přecejenom nějak udržet při starém, při životě...
Ale během dne jsem si to postupně dovolovala cítit víc a víc a vnímám, že je opravdu TEĎ nutné se prostě jenom zastavit.
Zastavit - stát - RAZ DVA!
Pustila jsem se tedy většiny svých plánů a učím se dívat skrz prázdný diář.
Zjišťuji onu komickou pravdu, že je to zatím náročnější, než stíhat všechny ty "důležité" věci v mém vždy přecpaném diáři...

Už včera mi s postupujícími změnami a zesilujícími se restrikcemi přicházel jasný obraz - VÝZVA:
každý, kdo dokáže pracovat s energií, pohybovat se ve svém "vnitřním prostoru", kultivovat ho, kultivovat a ovládat své myšlenky a vše tomuto podobné,
nechť se každý večer třeba v 21:30 (to už by mohli i rodiče dětí :) zklidníme, napojíme jak jsme kdo zvyklí a zaměříme svou pozornost.

Já používám Thetu a můj záměr pro inspiraci zní takto :
(jinak obnovme každý dle nejvyššího a nejlepšího svědomí)


"Nechť je nad Prahou, celou ČR 
nashromážděna BezPodmínečná Láska
a nechť je posílána do všech míst potřebných
k návratu do vnitřní harmonie, klidu a míru,
k posílení vzájemné sounáležitosti
a k obnovení zdravého lidského rozumu, 
zdravého lidství, pravých hodnot.
Děkuji. "


Učím se povolit. Učím se důvěřovat. Učím se být v klidu, doma...
Přeji nám všem mnoho štěstí, pokory a Lásky!
Mon Akirah         
                              oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 4.1.20  
PROZŘENÍ OD KŮROVCE ! 
neboli MONOKULTURY NEMŮŽOU PŘEŽÍT...  

...bylo nádherné novoroční dopoledne, vyrazila jsem do lesa kus za vesnici...teda, do toho, co z něj zbylo. Les tam býval ještě nedávno. Teď na velkých plochách jen paseka, a ještě hodně rozbitá od nedávné těžby. Ten pohled spolu se vzpomínkami na bývalý les mě bolely každým krokem.
Podél cesty ještě před pár dny byly vysoké zdi z kmenů, pánů toho lesa. Dnes už jen snad půl metru vysoká vrstva spadané, sloupané kůry a na každé z nich překrásné kresbičky, kůrovcovi chodbičky...bylo by to jako umělecké dílo, kdyby to nebylo vlastně tak zoufalé!

Prohlížím si ta kůrová umělecká plátna a v duchu se kochám, ale  víc se zlobím i pláču naráz, nad lesáky, nad tím, potvorou, kůrovcem...a najednou mi projela hlavou myšlenka: Monokultury nemůžou přežít! Zazněla mi jako memento. Monokultury totiž nemůžou přežít, protože jsou složené ze stejných jedinců se stejnými schopnostmi, vlastnostmi, z jedinců bez zjevných talentů a odlišností.
Stačí je chvíli pozorovat a snadno najdeme jejich slabost...nedokážou se ve své stejnosti bránit napadení. Mají všichni stejné nefunkční nástroje... a pak, stačí jeden malý nepatrný hladový brouk a všichni zdánliví velikáni padnou! Jako vojáci na frontě. Není tam totiž nikdo, kdo by je podržel, zachránil, nikdo s jiným darem, s jinou vhodnou schopností, která by brouka odradila a les zachránila. Všichni jsou stejní, uniformní, monokulturní, zranitelní a tedy snadno zničitelní....a proto musí padnout.

A hned mi začal problikávat velký hlučný alarm v mé hlavě, vždyť celá naše moderní, vyspělá a kdovíjakáještě společnost spěchá, tíhne a řítí se k uniformitě, k unisexu, nejlépe i ke zrušení genderové rozdílnosti, k biorobotické stejnosti, ať už v oblékání, myšlení nebo vybavení kabelky stejnou nepotřebnou kosmetikou, gelovými nehty, černými legínami a smart-čímkoli,  a přitom duchaprázdným výrazem ve vystajlované půvabné tvářičce!!
Monokultura nemůže přežít!! - znělo mi stále hlučněji hlavou jakoby to křičely ty zbylé pahýly stromů, které ještě kdovíjak unikly malému nenápadnému neviditelnému nepříteli.

Probuďte se! Nechte znovu každý z vás ožít svůj Dar, každý svoji jinakost, nenechte si vzít tu rozmanitost a svoji divokost!! 
Jinak jste jejich. Poddajní, stejní, bez názoru, závislí.
A ONI mají, zdá se (za ONI si dosaďme každý dle své fantazie a informovanosti od brouka stromožrouta až po mozkožrouty moderní doby sociální sítě či jiné matrixové agenty v černých brýlích a oblecích...), stále hlad a stále hledají nová útočiště, a nalézají. Neviditelně, nepostřehnutelně pod kůrou a pod kůži nám lezou, neb stačí zdá se opravdu málo modernímu člověku, pánu tvorstva, aby se ztratil ve fake-bookovém světě možností, nabídek, zábavy a "přátel"...

Tento les mě však naučil, zvědomil krutou pravdu, 
že pokud se jako jednotlivci vzdáme svých od Boha specifických Darů 
(jiné Dary a schopnosti má buk, jiné dub či bříza, 
a dokonale se vzájemně doplňují a podporují i inspirují) 
a sjednotíme se slepým směrem do úhledné monokultury, 
naše cesta povede ke "sklizni" 
a zůstane ta pustá prázdná paseka. 
A z nás jen otrhané cáry kůry s kresbami po zubech věčně hladového "kůrovce"...
Odlišnost je to, co nám umožní žít a uschopní nás k přežití.
Obdařme se každý probuzením do svých Darů a schopností.

  
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 15.8.19  
- píseň síly s názvem   V síle své  
- spontánní selfie-video z nádherného pro mě srdcového místa nad chorvatským Drvenikem,
u zříceniny hradu nad mořem - ten den bylo snad 40°C, vyběhla jsem až nahoru a začlo to ze mě zpívat...
- můj účes nutný k přežití toho horka a můj make-up byl mořský vítr a horko samo
  😅oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 9.7.19  
THETA LÉČENÍ a nové JMÉNO do mých dní  


Jak už jsem zmínila, prošla jsem od dubna 2019 velmi intenzivní transformací, a to hlavně díky práci metodou Theta Healing.
Za posledních pár let jsem si dala velkou emočně-energetickou očistu pomocí různých technik a metod osobnostního rozvoje, hlavně principy metody RUŠ, ty mě vážně hluboce ovlivnily a v mnohém zachránily, stejně děkuji také mým skvělým přátelům kineziologům a jejich úžasné práci a pomoci!, a neméně můj letitý skvělý masér Míra, ke kterému chodím na energetické masáže, kde jsme se nejednou dostali do velké hloubky až ke spontánním regresím apod.

Stále jsem však byla odkázaná na tzv.pomoc zvenčí, což mě významně a nepříjemně limitivalo. V duchu jsem vysílala záměr, že potřebuju nástroj, kterým si vystačím a pomůžu sama...
Taky jsem za ty roky (už 14 let) mé praxe hlasové průvodkyně viděla mnoho momentů, kde se práce zastavila na bloku klienta a nešlo s tím nijak pohnout, ikdyž jsme se opravdu oba snažili.
Volala jsem vždy "nahoru" a toužila po nástroji, kterým by bylo možno hned odblokovat danou nesnáz a rozproudit zastavený tok...
Roky plynuly, já čistila sebe ze všech možných stran i úhlů, zkoumala, kam až je možno dojít vlastními silami u sebe i ve své práci, a letos v dubnu 2019 jsem dostala velký Dar. Do mého pole se dostala "žena v červeném", kterou mi v nedávném sezení předpověděla jedna vědma. Tehdy jsem vizi brala jako cosi vzdáleného a pouze symbolického, než mi pomalu došlo, že ta dáma z vize stojí přímo přede mnou coby lektorka metody Theta Healing!
Během aktivace DNA teď v dubnu, která probíhala na konci 3,5 denního intenzivního kurzu Thety, jsem ve své vizi uviděla přesně tutéž scénu, kterou mi 4 měsíce předtím popsala ona vědma a úplně jsem oněměla... Vzdálená vize nyní v přímém přenosu u mého nosu. Polilo mě horko a mráz mi běžel po zádech. A já jsem cítila, že na tohle setkání i tenhle nástroj jsem čekala celý dosavadní život.

Po několika následných a velmi intenzivních kurzech Thety, a během nich po významných odblocích, kterými jsem si prošla pod vedením milované lektorky Arramei (je češka žijící i praktikující již min.10 let v Londýně), jsem konečně pocítila, že díky odkládání energetických zátěží, pomalu ale velmi jistě začínám energeticky dorůstat a dosahovat své jméno duše, které ke mě přišlo už minimálně před dvěma lety, a od té doby se na jeho energii postupně ladím.
Cesta k integraci vrstev mého nového jména (je to pro mě spíše jakýsi nový energetický kód!) byla dlouhá a náročná, ale o to více nyní obohacující. Díky této Cestě mi opravdu došlo, že jméno duše není hračka ani klišé nebo novodobá ezo-móda, tedy ne pro mě.
Je to Cesta k sobě, ke své hlubší komplexnější podstatě.

Moje nové jméno je Akirah  ❃  /Ákiráh /
S láskou... 💗  a poděkováním Světluoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


 13.7.19  -  Blaničtí rytíři - vzbuďte se!! 

Už dlouho mám velice blízko tvorbě Tomáše Kluse. Jeho skvělé postřehy a schopnost pojmenovat a do písně vetkat ožehavá témata mě dostává k sobě.
Teď jsem objevila zřejmě zbrusu novou píseň, ve mě téma velice aktuální!
Až mi z ní šly slzy do očí, jak jede a nezastaví se....až na konci... na počátku národa Čechů...
Je čas vzbudit v sobě, KONEČNĚ, Blanické rytíře! 
Zdá se, že spí staletými spánky v srdci každého z nás! 
A vyjedou hned, jak jim v srdcích otevřeme své brány!

Toto téma o ne-komunikaci si v sobě prociťuju už dlouho dlouho, ale pan Klus tomu dal ze slov a tónů, dle mého, dokonalý kabát!!
zde odkaz na skříň, kde visí:

https://www.youtube.com/watch?v=-7Ny897Jhng
 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

.

2 komentáře:

  1. jsem moc spokojena, Monika dává opravdu velkej důraz na správné dýchání a tím pádem můj hlas získal najednou sílu!

    OdpovědětVymazat
  2. Naučila mě rovnou rockové tony, tudíž to, co jsem si vždy přála a je vždy konkrétní a vše do podrobna vysvětlí!

    OdpovědětVymazat