1. ZPĚV - HLAS - individuální práce hlasem

ZPĚV - HLAS
 individuální práce hlasem

______________________________________________________

Podmínky k individuální výuce : 
- podmínkou k zařazení do individ.výuky
  je absolvování jakéhokoli z mých
  celodenních (víkendových) seminářů Hlas Dokořán.
____________________________________


  Aktuálně volné individ.hodiny    ZDE:

počet studentů v hodině   - individuální výuka, tedy 1 žák

rozsah výuky   - preferuji výcečetné hodiny, tedy 2-3 hodinovky
                (kvůli dostatečnému prostoru na práci a hlubší ponor)
                         - více info o tomto  ZDE 
                         - 1 vyučovací hodina (45min)


cena za 1 vyuč.hodinu při pravidelné práci             400,- Kč
cena za jednorázovou nebo občasnou konzultaci 
                                                  v délce vyuč.hodiny    500,- Kčden a hodina výuky   - ve školním roce 2019/20 jsou vyhlášené
                                     ST a ČT - volné hodiny v Rozvrhu  ZDE


pro zájemce ve věku od 16 - 99 let  - důvod věkového omezení ZDE

lektorka   - Mon Akirah Obermajerová
                - průvodkyně říší hlasu, zpěvačka, zkušená lektorka

Storno podmínky  - info ZDE(prosím čtěte)

Nabídka je určena zájemcům o hlubší ponor do sebe sama, do svého vnitřního prostoru pomocí práce s hlasem, ať tedy zpěvákům či nadšencům toužícím zpívat, nebo hlasovým profesionálům (pedagogům, řečníkům, turistickým průvodcům…)
Pěvecká ani předchozí hudební zkušenost nejsou podmínkou k účasti na hodinách. 
Jedna podmínka přece ale je, ochota ke změně! Ochota se dozvědět mnohé o sobě i o svých životních postojích, ochota k upřímnosti k sobě. Bez toho se v osobní ani pracovní komunikaci zřejmě nepotkáme.  :)

Během individ.hodin se věnujeme zvědomení a nácviku všeho, co proběhlo na celodenní dílně dle potřeb žáka. Tedy správnému použití dechu během zpěvu, či nácviku jednotlivých modů, způsobů použití hlasu apod. 
Vědomí, že vše se vším souvisí nás vede k uvědomění si, že např.nelze stát během zpěvu rovně, uvolněně, když mě život kroutí a tlačí k zemi... (= nechám se životem kroutit a tlačit k zemi), nebo přijmout zodpovědnost za situaci, že nemám silný hlas, pokud se za sebe a své potřeby nedokážu postavit apod. Je třeba nahlédnout hlouběji...převzít zodpovědnost!
To často vyžaduje i delší práci, nácvik a ochotu ponořit se do svých skrytých emočních obsahů, než se odstraní, opustí nesprávné návyky z předchozího používání sebe i svého hlasu, a také případné bloky a strachy spojené se sebevyjádřením i hlasitým hlasovým projevem.

❀  I z toho důvodu vedle výuky práce hlasem nabízím NOVĚ  i hlubší ponor do témat a bloků spojených s tématem sebevyjádření i tématy z jiných oblastí, a to pomocí metody THETA Healing (více o Theta Healing ZDE ), jejíž možnosti práce a pomoci mě poslední dobou velice úchvátily...

Při zpěvu nelze pracovat pouze s hlasivkami či dechem, jde vždy o komplexní proces dotýkající se celého člověka (fyziologická, emoční, psychická, duševní oblast jsou spolu dokonale propojeny, změna v jedné oblasti vyvolá změnu v těch zbývajících). Nabízím celostní přístup a humorné vedení.

S láskou MonAkirah   💗
 

Žádné komentáře:

Okomentovat