1. SÓLOVÝ ZPĚV - individuální práce s hlasem

SÓLOVÝ ZPĚV
 individuální práce hlasem

  Aktuálně volné hodiny    zde:

počet studentů v hodině   - individuální výuka, tedy 1 žák

rozsah výuky   - ideálně 1x týdně 1 vyučovací hodina (45min)
                        - dle individuální domluvy a potřeb studenta  

cena za 1 vyuč.hodinu při pravidelné práci             390,- Kč
cena za jednorázovou nebo občasnou konzultaci 
                                                  v délce vyuč.hodiny    500,- KčPodmínky individuální výuky  
- přednost při zařazení do individ.hodin mají ti zájemci, kteří se již zúčastnili jakéhokoli z mých skupinových seminářů Hlas Dokořán.

den a hodina výuky   - v dalším školním roce 2018/19
                      bude info o volných vodinách opět  zde


pro zájemce ve věku od 16 - 99 let  - důvod věkového omezení zde

lektorka   - MonAkirah Obermajerová
                - průvodkyně říší hlasu, zpěvačka, zkušená lektorka

Storno podmínky  - info zde(prosím čtěte)

Nabídka je určena zájemcům o práci s hlasem, ať zpěvákům či nadšencům toužícím po zpěvu, nebo hlasovým profesionálům (pedagogům, řečníkům, turistickým průvodcům…)
Pěvecká ani předchozí hudební zkušenost nejsou podmínkou k účasti na hodinách. 
Jedna podmínka přece ale je, ochota ke změně! Ochota se dozvědět mnohé o sobě i svých životních postojích, ochota k upřímnosti k sobě. Bez toho se v osobní ani pracovní komunikaci zřejmě nepotkáme.  :)

Během hodin pracujeme na nácviku správného použití dechu a plného pochopení funkce bránice a celého dechového aparátu v součinnosti s našimi představami a životními postoji. Vše se vším souvisí (např.nelze stát rovně, uvolněně, když mě život kroutí a tlačí k zemi...je třeba nahlédnout hlouběji). 
Důležitou součástí je osobní fyzická zkušenost žáka, vše je detailně ukázáno a procvičováno v individuálním tempu
Student je seznámen se základními principy práce s hlasem (ať už hlasem mluvním nebo pěveckým), dále také s různými způsoby použití hlasu (od jemných tichých poloh až po hlasité a velmi hlasité), vše samozřejmě správně technicky a zdravě fyziologicky provedeno. To často vyžaduje i delší nácvik a ponoření do svých skrytých emočních obsahů, než se odstraní nesprávné návyky z předchozího používání sebe i svého hlasu, a také případné bloky a strachy spojené s hlasitým hlasovým projevem.

Při zpěvu nelze pracovat pouze s hlasivkami či dechem, jde vždy o komplexní proces dotýkající se celého člověka (fyziologická, emoční a psychická oblast jsou spolu dokonale propojeny, změna v jedné oblasti vyvolá změnu v obou zbývajících). Celostní přístup.
Proto jsou hodiny individuální, aby mohl každý ze studentů pracovat svým tempem na svých specifických hudebních / hlasových potřebách.

Repertoár si vybírá student nejlépe sám (po konzultaci s lektorem). Je tak podpořena pozitivní motivace studenta k práci na sobě.
Student je motivován k samostatnému aktivnímu přístupu, práce jde tak mnohem rychleji a stává se zábavnější a výsledky trvalejší.
V nabídce je i možnost koncertního vystoupení studentů (zpěv před publikem, na mikrofon, na profi aparaturu), kde mohou studenti zhodnotit svou dosavadní práci.

S láskou MonAkirah

 

Žádné komentáře:

Okomentovat