TEXTY písní - Mon Akirah

HLÁSÍM DO KOŘENŮ

REF:  Hlásím do kořenů – že hlasem do kořenů
vtéká síla má (2x)

1)  Já nebi dnes otvírám korunu svou
a její trny nechávám za sebou
odevzdávám její bolesti, žal
všechno to nepotřebné dnes ve mně spal

2)  Já srdce své konečně dnes sundávám z kříže
a rány omývám a léčím v srdci svém
Já ruším, čistím, mažu všechny staré mříže
všechno to nepotřebné zpátky si vem

REFHlásím do kořenů - že hlasem do kořenů, vtéká síla má

3)  Já lekce své posbíral/a, pochopil/a dávno,
dnes čas je opustit - divadelní sál
pročistit, uvolnit a posbírat co platno
všechno to potřebné vzít, pustit sebe dál

REF:  Hlásím do kořenů - že hlasem do kořenů - vtéká síla má (2x)

4)  Já pánev svou roztančím a obruče praská
hned světlem nejvyšším je poléčená
Tohle vše umí – (no), jedině Láska
ta síla ve mně je, i v sobě ji máš

REF:  Hlásím do kořenů - že hlasem do kořenů - vtéká síla má
           Hlasem do kořenů - hlásím do kořenů
           že silou tou - vládnu já
_______________________________________________


PROBUZENÍ

1)  Probuď se kráso, soucite, sílo...
Ptáci už zpívají - ty stále spíš
Otevři oči - a postav se přímo
Otevři oči - vzbuď se a vstaň !

2)  Probuď se sílo ženského klína
Náruč svou otevři - a děti své chraň
Světlo, co v břiše máš, nahoru vzlíná
Síla tvá je Láska - a tou se staň !

….. Ná-na-náá (2x)

3)  Chlapec v muže dorostl - jeho dar stále dřímá
Probuď se sílo - mužných svalů
Probuď se Láskou - ta otěže třímá
Zpod máminy sukně - dnes mužem se staň !

….. Ná-na-náá (2x)

4)  Probuď se a zpívej - Miluj se a dýchej
Protanči den a noc - i život svůj
Největší tma bývá - vždy než slunce vyjde
Podrž své Světlo - děj se co děj
____________________________________________

VOLÁM SVĚTLEM  (prý "Hymna Světla")  😊

Volám vás Světlem svým – volám vás, sestry Světla
Volám vás Světlem svým – i bratry Světla volám

Vyslyš mé volání – rozfoukej plamen svůj
Cesta je spojení sil našich – a rovně stůj

Pozvedni hlavu výš - zapni hruď svou a sviť
Pozvedni zraky své - vznes se nad strach a tmu
Pozvedni bradu výš - zapni hruď svou a sviť
Pozvedni zraky své - vznes se nad strach a tmu

Nechť - jsou - zrušeny - odpojeny - rozpuštěny
všechny háky na strach
Nechť se Světlem očistí celé tělo mé
Nechť jsou - všechny vazby, hrozby, děsy,
vzpomínky těžké uvolněny
Z našich polí a těl nechť je světelný chrám
___________________________________________


KÉŽ SLUNCE SVÍTÍ

Kéž slunce svítí - v duši mé i tvé
kéž se síla mužů - v srdcích opírá-á
Kéž slunce svítí - v duši mé i tvé
kéž síla měkká - proudí v ženách

Let the sun is shining - through my soul and yours
Let the power of man - ´s based on heart
Let the sun is shining - through my soul and yours
Let the tender power - spread - in woman
__________________________________________

SESTRÁM

1)  Sesterství je dar - co Země Matka dala ženám
Sestry mám a vím - že síle svojí v každé žehnám

Pusť se po proudu, sestro má
Ty krásou jsi a měkkou sílou
Když klopýtneš, tam stojím já
Jsme ženy, jsme sestry
A Země - nám znovu/spolu sílu dá

2)  Sesterství je dar - Já obdarována jsem celá
V chrámu něhy, lásky stát - tam sílu svoji denně čerpám

Vstup do svého chrámu, sestro má - vždyť kořeny máš a korunu zlatou
Když usedneš na trůn, hned všechno znáš
Skrz kořeny i kmen tvůj vše proudí a síla ožívá
________________________________________________


MODLITBA POUŠTĚNÍ
Inspiró text: Oliver Clerk
a Aramejský Otčenáš

Odpusť mi, prosím  -  odpusť mi dnes,
že jsem zneužíval/-a  -  energie tvé k tomu,
abych zavíral/-a srdce své…

Uvolni lana chyb  -  jimiž se navzájem svazujem´
Jakož i já pouštím z rukou  -  vlákna všech vin...
___________________________________________


V SÍLE SVÉ

V síle své teď stojím  -  tu nepovolím
střed svůj stále střežím  -  tmou ke světlu běžím.

Kořeny vnímám – zhluboka dýchám
sedm květů rozkvétá.
Kořeny vnímám – zhluboka dýchám
koruna má královská
____________________________________________


PÍSEŇ ŽENÁM...

Ká - je jako krásná
U - ty jsi Úžasná
eN - je jasná Nápověda
Dé - je prohloubený Dech
I - je věčná Inspirace
Čé - je jemná vůně Čaje
Ká - je Kouzlo na tvých rtech
Á - je v nekonečné vášni vzdech

REF 1:  Zaslechla´s to volání, sestro milená!
Síly, která pohání, a přec je bez jména
Cítíš ji - vnímáš ji?   -   Cítíš - vnímáš ?

REF 2:   Zaslechla jsem volání, sestro milená!
Té síly, která pohání, a mnohá má jména
Cítím ji - už vnímám ji?   -   Cítím - vnímám ?
___________________________________________


ODEVZDÁVÁM SE


Odevzdávám se  -  odevzdávám se
transformačním silám lásky
___________________________________________


SVOU SÍLU

Svou sílu do služeb lásky dávám
čím víc dám – tím víc dostávám.
___________________________________________


PROCITÁ

Procitá, prosvítá   -  Světlo v nás, v každém z nás.
Svítí, září  -  Světlo v každém z nás
___________________________________________


STROM

Jsem stromem pevně stojícím,
s ohněm duši živícím.
Jsem řekou volně plynoucí,
jsem láska život chválící.
___________________________________________


MODLITBA SMÍŘENÍ

O klid mysli žádám tě, - ať přijímám, co měnit se nemá
A odvahu žádám též, - ať změním, co změnit se dá
A moudrost mi přej - s níž rozeznám tváře těch dvou
Taky moudrost mi přej - s níž rozeznám tváře těch dvou
____________________________________________


DÍKY

Díky, že mám co dát  -  díky, že má, kde brát
Díky, že má, kde brát  -  díky, že mám co dát
____________________________________________


MiMILUJI TĚ  (Ho´oponopono)

Miluji tě  -  tak jak jsi  -  Miluji tě
Omlouvám se
Za bolest a příkoří, jež způsobily světu slzy

Miluji tě  -  tak jak jsi  -  Miluji tě
Odpusť, prosím
Vše co mezi námi dřelo, vše co úctu postrádalo 

Děkuji  -  za to jaký jsi  -  Děkuji ti
_____________________________________________


PROČ SE OBÁVÁŠ

1)  Proč se obáváš stále uvěřit,
když tě nazývám krásnou bytostí,
proč jen neslyšíš hlas, co říká ti,
nikdy nejsi sám?
Proč jen odmítáš lásky objetí,
k čemu strach, když brány se rozletí,
teď cítím zázrak vítá duši tvou.

2)  Proč se obávám stále uvěřit,
když mě nazýváš krásnou bytostí,
proč jen neslyším hlas, co říká mi,
nikdy nejsi sám?
Proč jen odmítám lásky objetí,
k čemu strach, když brány se rozletí,
už cítím zázrak vítá duši mou.

3)  Bolest odkládám, lásku vpouštím dál,
dechem hlubokým celá se omývám,
z dáli slyším už hlas, co říká mi
nikdy nejsi sám.
S díky přijímám lásky objetí,
zmizel strach a brány se rozletí,
už cítím zázrak vítá duši mou..

Žádné komentáře:

Okomentovat