neděle 8. července 2018


Vítám Vás na svém webu Hlas Dokořán.
Najdete zde všemožné info o mě a mé cestě,
o připravovaných zážitkových přednáškách, 
seminářích, koncertech a tak.  Procházíme významným obdobím všeobecné 
 celosvětové proměny. 
Tato pro všechny stále se proměňující situace 
  nabízí mnoho úhlů pohledu i možností, jak situaci vnímat, 
  a co nového se z/v ní učit.  
.
  Tyto poslední měsíce mohou být pro mnohé velkou výzvou  
  k udržení si vnitřního klidu a svého Světla,  
  a také ochrany před vnitřní i vnější panikou.   
.
  Další velkou výzvou je nepodléhat hrůzným zprávám z venku, 
  zatímco se mnohým z nás zároveň vyvalují 
  hrůzy z našeho vnitřku! 
  Byly tak dávno a dobře ukryté... 
  Nyní se probouzejí a volají po uvidění a uvolnění,  
  vyčištění, vyrovnání...  


Já sama jsem už pár měsíců v jednom kole,
neustále vyzývána svými nevědomými obsahy
 k práci ve svém vnitřním prostoru,
 zvědomování si sebe sama stále víc...

 Je skvělé, že mám k tomuto jedinečný nástroj,
a tím je Theta Healing.
Doba povinné karantény mi umožnila si uvědomit, 
že je možné Thétu provádět i on-line/dálkově,
a to velmi efektivně
 (přes skype či telef.hovor).
S mými kolegy z Théty si tuto vzájemnou péči o sebe 
a vnitřní očistu vyměňujeme pravidelně,
stejně, jako si každý dáváme 
pravidelnou sprchu k očistě těla.


  Jsem svými výsledky pomocí Théty natolik nadšena, 
  že i všem vám, zájemcům o práci ve vnitřním prostoru, 
  nabízím tato očistná sezení Theta Healing.
  - PONORY  THETA  - 

Vítejte...


___________________________

 - video záznam ze  zážitkové přednášky Hlas Dokořán 
   z Alchymistických Litoměřic 2018 - zde:

_____________________________________________________

 ...jsem žena, matka, sestra,
dlouhá léta též polovinou sesterského dua Le´HarMonja, 
jsem intuitivní lektorka 
nebo lépe Průvodkyně říší hlasu
- mám "mapu a buzolu"
 a vy mi řekněte, kam se chcete vydat... 

Jsem věčný snílek, bylinkářka, 
divoká víla i pěkný razan.

 Jsem stále se inspirující každým dnem... 
miluji lidi, proudění energie mezi nimi 
a miluji i svou práci, do které si chodím vlastně odpočinout, 
a proto mě již 14 let naplňuje vrchovatě...

Jeden muž o mě řekl, že když "učím", jsem to opravdu já...díky, že mi to došlo   :)

Při práci nedávám, ale dostávám, odvážím-li se být v Proudu. 
Vždy říkám, že neexistují dobrá pracovní místa, že je třeba si takové pro sebe vytvořit 
a o ně pečovat. 
Nechala jsem se vést svojí touhou, o které někteří hovořili jako o utopistické, a tvořím si své pracovní místo s podmínkami, které vyhovují mně i mým klientům a přinášejí dost smíchu, blbnutí i hlubokých ponorů a práce na sobě pro ně i pro mě. 
Za to děkuji z celého mého srdce!

Náš hlas odkrývá naše tendence chování, (zlo)zvyky i způsoby zacházení se sebou, 

svým okolím...se svojí vlastní energií. 
Hlas mnohé prozradí svou barvou a znělostí,
naše tělo ukáže životní postoje 
a naše touha (nejen) zpívat pomůže najít odvahu ponořit se do svých tajemství...a najít mnohdy v bahně ukrytý poklad...
  

 
Za léta každodenní praxe s mými milými žáky jsem vytvořila 
vlastní výukový systém práce hlasem a celou osobností,
a také novou terminologii a systém obrazů a představ, 
vycházejících čistě z denně prožívaných situací, které pomáhají amatérským zpěvákům (tzv.touživcům :) se zorientovat ve svých hlasových i emočních danostech a dovednostech. 

Během společné práce nabízím celostní přístup k osobnosti žáka a všem jejím složkám. 
Je nutno započítat i rodinné zázemí, zvyky a systémy přesvědčení i emoční výbavu jednotlivce,
počítat s cíli, touhami i strachy žáka
najít a využít jeho vlastní motivaci. 
To vše ovlivňuje schopnost se svobodně vy-jadřovat i zpívat - vysoko, nízko, nahlas, jemně... prostě si to UŽÍT!

Při individuálních hodinách pracuji převážně s amatérskými zpěváky, 
- používám tedy obyčejné srozumitelné výrazy vycházející s denního života, 
nemám ve svém „slovníku“ téměř žádné odborné pěvecké názvy, 
ty pouze prohlubují již tak hlubokou propast mezi zpěvem a touhou člověka zpívat !

Těším se na společnou práci i zábavu...
S láskou
Mon Akirah