STORNO PODMÍNKY - skupinové akce

STORNO PODMÍNKY  - zrušení účasti na skupinové dílně účastníkem:


Pokud byl účastník přihlášen na skupinovou dílnu mailem nebo telefonicky, 
bere se přihlášení jako závazné a platí následující STORNO podmínky:


V případě zrušení účasti z jakéhokoli důvodu, činí storno poplatek:

21 - 15 dní před začátkem skupinové dílny:
                          20 % z celé částky 
14 - 5 dní před začátkem skupinové dílny:
                          50 % z celé částky, je-li akce bez zálohy
                          je-li akce se zálohou - již zaplacená záloha propadá, jinak je třeba
                             částku ve výši zálohy uhradit na účet, a to nejpozději do 14ti dnů
                             ode dne konání akce
Méně než 120 hodin (5 dní) před začátkem skupinové dílny:
                          100% z celé částky, je třeba doplatit na účet do 14ti dnů
                             ode dne konání akce


Případné vrácení poplatku proběhne do 14ti dnů ode dne konání akce na vámi uvedený účet.
Storno poplatky se neúčtují v případě, že za sebe účastník najde náhradníka.
Tento náhradník však nesmí být na dílnu již přihlášen před datem zrušení účasti na dílnu původního účastníka. Platné datum zrušení je datum, kdy bylo odhlášení obdrženo.

Změny u seminářů účastníkem

Pokud se účastník chce přehlásit z jedné skupinové akce na jinou, bude mu účtován manipulační poplatek ve výši 20 % z kurzovného na akce, na kterou byl původně přihlášen.
V případě, že jiná akce je dražší je nutné doplatit zbývající částku převodem na účet.
Přehlášení je možné pouze pokud jsou volná místa na požadovanou akci.

Děkuji za pochopeníŽádné komentáře:

Okomentovat