3. THETA PONORY - hlubší práce s tématy - na dálku


THETA léčení - skvělý nástroj hlubší práce na sobě
- nyní možnost na dálku (tel. či skype)-  vzhledem k momentální situaci a nařízením vlády 
ohledně volného setkávání osob, 
nabízím NOVĚ sezení Theta Healing na dálku 
(tedy po telefonu nebo po skypu
- funguje skvěle - osobně mnohokráte vyzkoušeno 😊 

délka Theta-sezení :  dle potřeby, většinou 90-120min 
   i s úvodním rozhovorem (uvedení do tématu)
- kde :  momentálně z pohodlí vašeho domova, 
  nebo kdekoli, kde jste v klidu a nerušeni
- kdy :  čas dle předchozí domluvy (viz Kontakt
- cena za Theta-sezení :  1500Kč - 2300Kč 
   (záleží na délce a komplikovanosti tématu)

- co je třeba pro Theta-sezení na dálku
- klient si ve svém bytě/prostoru najde klidné místo, kde nebude po celou dobu rušen
- posadí se pohodlně, ideálně na židli (důležité je, aby nohy byly nepřekřížené, chodidla na zemi, ideální jsou rovná záda)
- je potřeba zkontrolovat stav baterie mobilu/PC, a zajistit, aby byla dostatečně nabitá a vydržela po celou dobu práce
- klient si formuluje (buď sám nebo za pomoci praktikujícího v úvodním rozhovoru) své téma, na kterém by chtěl pracovat

- jak sezení na dálku probíhá
- klient i praktikující mají během sezení zavřené oči, to umožní rychlejší cestu do mozkových vln Theta, kdy praktikující vystoupá do prostoru mozkových vln Theta a vezme klienta tzv. s sebou.V Thetě pak probíhá celý léčivý, očistný proces vedený praktikujícím (práce se strachy, nefunkčními blokujícími přesvědčeními, intenzivní práce s hluboko uloženými "zakopanými" tématy, jejich uvolnění, vyjmutí, zrušení a nahrazení těmi funkčními, podpůrnými apod.). Vzhledem k tomu, že se celý proces děje v mozkových vlnách Theta, děje se tak kvantově, veškeré změny probíhají až na buněčné úrovni. 
I proto je po této práci vhodné hlídat si pitný režim a alespoň po určitou dobu doplňovat tělu vápník, hořčík, zinek, aby mělo dost energie na integraci zmíněných změn.

Celý proces si pak často tzv. sedá několik dní, i 2-3 týdny, kdy po této době si můžeme všimnout změn v našem chování, v našich reakcích nebo právě ne-reakcích na situace apod.


Já osobně podporuji klienta v aktivním zapojení se do celého procesu, vždy dle jeho schopností a zkušeností. Vnímám to jako mnohem účinnější a efektivnější, než kdyby klient jen pasivně seděl a nechal praktikujícího na sobě pracovat. Je vhodné, aby byl v procesu sám do jisté míry aktivní, vědomě přítomný, a rozhodoval o všech změnách ve svém vnitřním prostoru
Theta má svoje pravidla, která znám a dodržuji já, jakožto praktikující, jsem v celém procesu přítomna jako průvodce, držím pro klienta a jeho cestu bezpěčný prostor a provádím ho tímto hlubokým procesem. 

_______________________________________________________


  CO JE THETA léčení, stručně? - úryvek z knihy  
Jak název napovídá, během metody Theta Healing se pracuje v mozkových vlnách theta.
"Stav theta je velmi hluboký stav uvolnění, který se používá při hypnóze. V tomto stavu se mozkové vlny zpomalují na frekvenci 4-7 cyklů za sekundu. Duchovně vyspělí lidé hodiny meditují, aby tohoto stavu dosáhli, jelikož v něm mohou spočinout v naprostém klidu. Mozkové vlny theta patří do sféry podvědomí. Ovládají část naší mysli, která se nachází mezi vědomím a nevědomím. Ukrývají vzpomínky a pocity. Řídí naše postoje, přesvědčení a chování. Jsou vždy kreativní, inspirující a doprovázejí je velmi duchovní vjemy a zážitky. Domnívám se, že tento stav nám umožňuje jednat pod úrovní vědomé mysli..." (úryvek z knihy Theta léčení od Vianny Stibal, Metoda energetické samoléčby, nakl.Eugenika)

Během Theta léčení se praktikující spojuje s energií nejvyššího Zdroje neboli Stvořitele všeho, co jest a odtud probíhá veškerá práce a proměna...
"Stvořitel mi sdělil, že v dávné době před naší známou a zaznamenanou historií byly naše intuitivní schopnosti na daleko vyšším stupni, než jsou dnes. V průběhu věků jsme ztratili mnoho darů. Co v dnešní době známe pod pojmem Theta léčení, bylo ve skutečnosti známé již před tisíci lety. Domnívám se, že tyto techniky jsou tak staré jako sám čas. Po tisíciletí byly používány v dobách, kdy se lidstvo probouzelo jen proto, aby zase upadalo do spánku.
Nyní je období dlouhého spánku za námi a opět se probouzíme..."  (úryvek z knihy Theta léčení od Vianny Stibal)


  SEMINÁŘE THETA léčení a já   
V dubnu 2019 pro mě začala nová nádherná etapa práce na sobě.
V dubnu jsem prošla intenzivním seminářem Theta Healing - Basic pod vedením milované lektorky Arramei, žijící dlouhodobě v Londýně navštěvující občasně Prahu.
V květnu 2019 pak s pokračováním Theta Healing - Advanced a v červnu 2019 Theta Healing - Dig Deeper.
Všechny tyto kurzy jsou certifikované.
Koncem února 2020 jsem byla na Theta H.Basic jako asistentka, byla to skvělá zkušenost, zase z druhé strany.

Za tu dobu s Thetou se můj prostor velice projasnil a pročistil, a mě se tolik ulevilo, že bych si takovou lehkost nepředstavila ani ve snech...a to jsem na sobě a svých omezujících tématech dělala posledních 5 let vélice intenzivně!
Pracovala jsem od té doby již s několika klienty z řad svých přátel i žáků a ohlasy byly a jsou více než dobré (viz reference níže), což mě velice těší a motivuje k dalšímu šíření a používání tohoto skvělého nástroje!


  THETA PŘI MÉ PRÁCI LEKTORKY, PRŮVODKYNĚ ŘÍŠÍ HLASU   
Velký zážitek proběhl zrovna nedávno, kdy se během delší lekce práce s klientkou opět zasekla na jednom již déle řešeném tématu a nešla nijak dál i přes velkou snahu nás obou.
Nabídla jsem jí cestu do Thety, tam jsme popracovaly, a pak cca po 70ti minutovém odbloku šly opět zpívat stejnou píseň, stejné téma. Nevěřila jsem moc tomu, že by efekt byl slyšet hned, když na tomto tématu pracujeme už pár měsíců, ale za zkoušku to stálo. K obrovskému překvapení mému i mé klientky byla ona schopna okamžitě používat svůj hlas novým dosud neznámým a sobě nedovolovaným způsobem a to s velkou lehkostí, pocitem úlevy a radosti, bez dřívějších tlaků, bloků a napětí!


  NABÍZÍM NOVÝ ROZMĚR PŘI PRÁCI S HLASEM, NA SOBĚ 
Zvu vás k novému hlubšímu a komplexnějšímu způsobu práce na sobě, přístupu k sobě, k novému způsobu práce se svým hlasem a tím i celou svou bytostí...

Jak vždycky říkám: zpěv je prima, ale je to pouze třešnička na dortu našeho denního života.
Náš hlas, tak jak momentálně zní, vždy ukáže přesně, jak se sebou uvnitř zacházíme, co vnímáme, co si dovolujeme i zakazujeme, čeho se bojíme, co preferujeme i jaké obranné mechanismy právě používáme (nebo jsme jimi používáni??), abychom se vyhnuli bolesti, zklamání, kritice, odmítnutí...
Náš hlas nemá důvod neznít volně a nezpívat, pokud mu uvnitř v sobě uvolníme cestu, kterou skrze nás může proudit!
Udělejme v sobě cestu našim touhám a potřebám a naší hudbě, povolme strachy, které stahují a tvrdnou v těle i mysli a vytváří hradby a hráze, a rozlučme se s obrannými mechanismy, které nás sice chrání, ale zároveň zabraňují volnému toku života a radosti v nás.
A pak si jen užívejme, jak skrze nás život teče, jak ta naše vnitřní řeka libě zpívá a zní, a co krásného s sebou přináší...


S láskou Mon Akirah 
💗

❀  ❀  ❀  ❀  ❀  ❀  ❀  ❀  ❀  ❀  ❀  ❀  ❀  ❀  ❀  ❀  ❀  ❀  ❀

REFERENCE:
Milá Moniko, chci Vám poděkovat ještě jednou i touto cestou. Měla jsem štěstí, že mi kamarádka doporučila právě Vás!
Stihla jsem si (před karanténou) dopřát společná sekání na Souznění, Mantření, Hlasu dokořán. S každou dílnou se prohlubovalo mé nadšení z Vaší osobnosti. Obdivuji Vaši opravdovost, energii, vnímavost, laskavost. Naplánovala jsem si s Vámi individuální konzultace, ale kvůli současným opatřením jsem mohla absolvovat pouze jednu. Nyní jsme „uvězněni“ ve svých domovech. Neskutečně mě potěšilo, když jste mi zavolala a nabídla mi setkání na dálku (když nemohlo dojít k našemu osobnímu).
Pochopila jsem díky sezení Thety, že své potíže s hlasem musím řešit na jiné, hlubší úrovni. Vnímat svůj prostor, starat se o něj bylo pro mě vždy obtížné. Vy mě trpělivě vybízíte ke změně a ukazujete mi netušené možnosti. Cítím se s Vámi v bezpečí a plně opečovávaná. Theta–léčení je pro mě něco mezi nebem a zemí. S mým svolením jste mi z mého srdce „vysála“ smutek, stud, bolest a naplnily jsme ho přijetím. Zažila jsem uklidňující a povznášející pocit z rozsvícení mého „já“. Hned druhý den jsem měla chuť si prozpěvovat a hlas mi nepřeskakoval, nevynechával. A to je jenom začátek, viďte, Moniko😊. 
                                                                                 (J.Kr., učitelka v ZŠ)
Na plánované 3-hodinovce zpěvu s Monikou jsme společně věnovaly spoustu času jedné písničce a ono to prostě vůbec nešlo. Cítila jsem tam pořád nějaký blok, napětí, a přes veškerou naši snahu to nešlo povolit. 
Monika mi nabídla THETA léčení. V tuto chvíli se pro mě zastavil čas - vůbec netuším jak dlouho to celé trvalo. Za tu dobu proběhlo neuvěřitelně hodně věcí, myšlenek, změn.
Po ukončení léčení (které mimochodem i po víc než 2 týdnech stále pořád doznívá a odstartovalo další procesy 😊) jsme se vrátily ke té stejné písničce. 
Najednou jsem při zpívání cítila  klid a pocit volnosti.
A ta písnička šla úplně lehce. Cítila jsem se úplně jinak. Najednou jsem "pochopila" co po mě Monika celou dobu chtěla   😄           
                                                                                 (J.Ko., učitelka v MŠ)Milá Akirah, měla jsem problém sama se sebou, moje cesta vedla stále rovně, nevšímala jsem si "moudrých" odboček, dělala, že je nevidím. Tak jsem onemocněla a konečně se začala zajímat, proč to tak je. Proč se mi děje stále to samé. Bylo mi řečeno, tak to změň, dělej to jinak, pouč se z toho! Ale já nevěděla - z čeho! Požádala jsem Moniku (Akirah) o pomoc. Jeden večer jsme se ponořili do stavu theta, Monika mě vedla a ejhle ! Našli jsme můj problém! Byl hluboko zasazen v mé minulosti a já měla možnost "nahlédnout". Pochopit! Proč se tak chovám, proč se lidé tak divně chovají ke mě, proč já tak reaguji. Bylo to zvláštní, dozvědět se o sobě co jsem byla. Já to všechno určitě věděla, ale bylo to "bezpečně" zasunuto hluboko v mé paměti. Teď, když jsem to poznala a pojmenovala, můžu to změnit.
A tak se postupně měním, mám ze sebe radost, a ony se i věci kolem mě mění. Začínám svítit a dívat se na svět novýma očima a on mi odpovídá stejně. Mám radost. Budu v tom pokračovat dál, poznávat sama sebe a určitě znovu oslovím Akirah (Moniku :), aby mi byla průvodcem. Chtěla bych napsat VELKÉ DĚKUJI, takže MONI, OPRAVDU MOC DĚKUJI 
                                                               (H.H., majitelka cestovní agentury)


Děkuji za naše poslední Theta-setkání. Když jsem odcházela, připadala jsem si "očištěná". Občas se přistihnu, že si broukám ..... :-)  Malý zázrak :-))  Daří se mi mít i jakýsi nadhled v běžném životě, v práci....                              (J.P.B.)


.

Žádné komentáře:

Okomentovat